Szanowni Państwo,

dziękujemy za Waszą obecność i zaangażowanie podczas drugich Targów Pracy zorganizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Mamy nadzieję, że czas, który spędziliście w murach naszej uczelni uznacie Państwo za owocny.

Dziękujemy za przybycie:

  1. Przedstawicielom wszystkich Przedsiębiorstw, Zakładów, Firm , Agencji zatrudnienia i pośrednictwa pracy, którzy zechcieli przyjechać i zaprezentować swoją ofertę na stoiskach targowych

  2. Przedstawicielom Instytucji wspierających, tj. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy oddział w Tarnowie oraz Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowie

  3. Studentom, absolwentom i uczniom szkół średnich, którzy dojrzale podchodzą do kwestii budowania swojej kariery zawodowej

  4. Dyrektorom Instytutów, Kierownikom Zakładów oraz nauczycielom akademickim.

Dziękujemy za objęcie Patronatem tego przedsięwzięcia:

  1. Panu Marszałkowi Małopolski – Jackowi Krupie

  2. Panu Prezydentowi Tarnowa – Romanowi Ciepieli

  3. Panu Staroście Powiatu Tarnowskiego – Romanowi Łucarzowi

Dziękujemy Mediom za wsparcie w realizacji tego wydarzenia.

Dziękujemy raz jeszcze za przybycie i już dzisiaj zapraszamy na kolejną, trzecią edycję za rok.

 

 

targiIS2016

TargiPracy2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,

12 maja 2016 r. godz. 10:00-14:00

Hala targowa w budynku E Kampusu PWSZ,
przy ulicy Mickiewicza 8 w Tarnowie

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 

G0014085-2ko

 

 

 

 

 

 

Pismo_przewodnie_TP2016Skan

Szanowni Państwo,

Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na drugie Targi Pracy organizowane przez uczelnię, którą mam zaszczyt kierować. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie stanowi dla Tarnowa i regionu tarnowskiego nie tylko centrum dydaktyczno-naukowe, ale również zaplecze kulturalne, platformę dialogu społecznego
i kolebkę innowacyjności.

Ubiegłoroczne Targi Pracy zorganizowane pod hasłem: Planowanie, Współpraca, Rozwój – Targi Pracy dla „zawodowców” na drodze budowania partnerstw ponad granicami pokazały nasze możliwości i nasz potencjał nie tylko jako kampusu uczelni kształcącej kilka tysięcy studentów, ale przede wszystkim jako regionu przyjaźnie nastawionego
do współpracy – nie tylko na uczelni, ale również w mieście i w okolicy. Mam nadzieję,
że tegoroczna edycja Targów okaże się nie mniej owocna, a nawiązana współpraca będzie przynosić efekty na wielu płaszczyznach.

Zapraszamy Państwa do udziału w Targach , a także do zaprezentowania branży i potencjału branży, w której Państwo działacie. Będzie nam niezmiernie miło gościć
Was w Tarnowie i w murach naszej uczelni. Udział w targach jest bezpłatny; szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w pakiecie materiałów TargiPracy2016 – PWSZ Tarnów.

W organizacji Targów współpracują z nami instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe i instytucje edukacyjne mające na celu dobrze pojęty rozwój miasta i regionu.

Zapraszamy zatem do Tarnowa, zapraszamy do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Mam nadzieję, że i tym razem Tarnów okaże się przyjaznym do pracy i współpracy miastem, a nasi studenci i absolwenci będą filarami w rozwoju tego miasta i regionu.

Rektor

dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ