Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów
Centrum Nowoczesnych Technologii, III piętro, pokój 300
ul. Mickiewicza 8,
33-100 Tarnów
Tel. 14 63 16 613 lub 14 63 16 569 lub 14 63 16 627 lub 14  63 16 590
Mail: targipracy@pwsztar.edu.pl lub bkip@pwsztar.edu.pl