Targi pracy 2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,

15 maja 2015 r. godz. 10.00-15.00

 Hala targowa w budynku E Kampusu PWSZ,
przy ulicy Mickiewicza 8 w Tarnowie

 

ZAPRASZAMY!

OkładkaFOLDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni pismo_RektoraPaństwo,

 

Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze Targi Pracy organizowane przez uczelnię, którą mam zaszczyt kierować. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie stanowi dla Tarnowa i regionu tarnowskiego nie tylko centrum dydaktyczno-naukowe, ale również zaplecze kulturalne, platformę dialogu społecznego i kolebkę innowacyjności.

 

Targi pracy organizowane pod hasłem: Planowanie, Współpraca, Rozwój – Targi Pracy dla „zawodowców” na drodze budowania partnerstw ponad granicami pokażą – mamy nadzieję – nasze możliwości i nasz potencjał nie tylko jako kampusu uczelni kształcącej kilka tysięcy studentów, ale przede wszystkim jako regionu wysoko wykwalifikowanych kadr, regionu możliwości inwesG0014085-2kotycyjnych i regionu przyjaźnie nastawionych do współpracy ludzi – nie tylko na uczelni, ale również w mieście i w okolicy.

Zapraszamy Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu, a także do zaprezentowania branży
i potencjału branży, w której Państwo działacie. Będzie nam niezmiernie miło gościć Was w Tarnowie i w murach naszej uczelni. Udział w targach jest bezpłatny; szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w pakiecie materiałów Targi2015 – PWSZ Tarnów.

Niniejszemu przedsięwzięciu patronuje Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Tarnowa i Starosta Powiatu Tarnowskiego. W organizacji targów współpracują z nami instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe i instytucje edukacyjne mające na celu dobrze pojęty rozwój miasta i regionu. Wiele imprez okołotargowych rozpocznie się już w marcu br. i potrwa do końca maja.

 

Zapraszamy zatem do Tarnowa, zapraszamy do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Mam nadzieję, że Tarnów okaże się przyjaznym do pracy i współpracy miejscem, a nasi studenci i absolwenci będą filarami w rozwoju tego miasta i regionu.

Prof. dr hab. Stanisław Komornicki

Rektor PWSZ w Tarnowie